Fuel magic පිළිබද සරල පැහැදිලි කිරීමක්:

Fuel magic ඉන්ධන ටැංකිය තුලදී ඉන්ධන සමග මිශ්‍ර වි ලෝහවලට ආකර්ෂණය වන අතර තවද එය තුනී පටලයක් සෑදීමෙන් ඉන්ධන පද්ධතිය ලිහිසි කිරිමක් සිදු කරයි. Fuel magic ලෝහවලට ආකර්ෂණය වි දහන තැන්පතු අතරින් විනිවිද යාමෙන් එම තැන්පත්වූ අපද්‍රව්‍ය සියුම් අංශු බවට පත් කරයි. එවිට ඉන්ධන දහනය වන අවස්ථාවේදී පූර්ණ දහනයක් මගින් සියලු අපද්‍රව්‍ය පුළුස්සා ඉවත් කර දමයි.

ඉන්ධන බලශක්තිය වැඩිදියුණු කිරීම, වායු විමෝචනය අඩු කිරීම සහ ඉන්ධන ඉතිරියේ සැලකිය යුතු දියුණුවක් ලබා දෙයි. ඔබේ එන්ජිම පිරිසිදු ලිහිසි ඉන්ධන දහනය කිරීමේදී නඩත්තු වියදම් ඉතිරි කරගනිමින් එන්ජිමේ ආයු කාලය වැඩි කරයි. Fuel magic යනු ක්‍රිඩා රථ, මෝටර් රථ, යතුරුපැදි, බෝට්ටු ආදිය සඳහා ඉතා වැදගත් වන ඉන්ධන ස්ථායීකාරකයකි.

Fuel magic පිස්ටන් පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මෙන්ම ඉන්ධන දූෂණය අවම කර එන්ජිමේ ආයු කාලය වැඩි කරයි.

Fuel magic අධි සාන්දණීය වන අතර එන්ජිම ඇතුලත දැඩිවූ ද්‍රඅපද්‍රව්‍ය  තැන්පතු ඉවත් කර දහන ක්‍රියාවලියේදී එම කොටස් පුළුස්සා දමයි. Fuel magic මගින් දහන කුටීර ලිහිසි කිරීම සඳහා තුනී පටලයක් එක් කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය මගින් අසමසම වාසි රැසක් ලබා දෙයි.

Fuel magic ලෝහ වලට ඇති ආකර්ෂණය නිසා එය විනිවිද  ගොස් ඉන්ධන ටැංකිය වටා බැදී ඇති මළකඩ හා එහි ඇති වෙනත් අපද්‍රව්‍ය ඉතා සියුම් අංශු වලට කොටස් කර ඉවතට විසිරැවා හරිනු ලබන අතර එය ඉන්ධන පද්ධතිය හරහා ගොස් අවසානයේදී සියල්ල ගිනි ගනු ලබයි Fuel magic ඉන්ධන පොම්පය හා ඉන්ජෙක්ටර් මත ඝර්ෂණය අඩු කරන අතර ඉන්ධන ෆිල්ටරයද දීර්ඝ කාලයක් පවතී. Fuel magic මගින් ගබඩා කරන ලද ඉන්ධන වල ගුණාත්මකභාවය සුරැකීන අතර ඇල්ගී හා ජලය එකතු වීම වළක්වන ආරක්ෂාකාරී ඉන්ධන ස්ථායීකාරකයකි.

කාබන්, හයිඩ්රජන් සහ ඔක්සිජන් පමණක් අඩංගු සංඝටක වලින් Fuel magic නිර්මාණය කර ඇති අතර එය ඊයම් සහිත හෝ ඊයම් රහිත ඉන්ධන, එතනෝල් ඉන්ධන, වැඩි හෝ අඩු සල්ෆර් ඩීසල්, පෙට්‍රල්, ජෛව ඔයිල් සහ තාපන ඔයිල් වැනි සියලු වර්ගවලට ක්‍රියා කරයි. Fuel magic ස්වයංක්‍රියව පෙට්‍රල්, සහ ඩීසල් එන්ජින් තුළ ඉන්ධන දහනය වැඩිදියුණු කිරීම, තැන්පතු ඉවත් කිරීම, ලිහිසි කිරීම සහ කම්පනයන් සංසිඳවීම සඳහා ක්ෂණිකව ක්‍රියා කිරීමට පටන් ගනී.

Fuel magic ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සාමාන්යයෙන් 8% කින් ඉන්ධන ඉතිරිය වැඩි කර ඇති අතර අඩු ගුණාත්මක ඉන්ධන සහිත කලාපවලට (රටවලට) එම ප්‍රතිශතය ඉක්මවා ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙන ඉන්ධන ඉතිරිකිරීම් සහ ඩීසල් ඉන්ධන ඉතුරුම් සාමානය රියදුරන් විසින් මෙම නිෂ්පාදනය භාවිතා කර ලබා ගත් සංඛ්‍යා දත්තවේ. Fuel magic - Super Fuel Saver, සුපිරි ඉන්ධන ඉතිරිකාරකය යනු සියළුම වර්ගයේ ඉන්ධන පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් එන්ජින් සඳහා බලය එකතු කරන අධි සාන්ද්‍රිත ඉන්ධන අති‍රේක විශේෂයකි. එය එක් කිරීමෙන් සාමානය දහනයේ දී තැන්පත් වන අපද්‍රව්ය ඉවත් කිරීම හා ලිහිසිබව මගින් ඉන්ධන කාර්යක්‍ෂමතාවය ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉන්ධන ඉතිරිය වැඩි කර, හයිඩ්රොකාබන් විමෝචනය අඩු කරමින් එන්ජිමේ ආයු කාලය වැඩි කරයි.

Fuel magic දහන උත්ස්වේදනය අඩු කරන අතර සියලු ඩීසල්, පෙට්‍රල්, ගෑස් ඉන්ධන වල දහනය කාර්යක්‍ෂම කරයි. Fuel magic අද්විතීය ධ්‍රැවීය සංයෝගයක්වේ. 

කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සහ හයිඩ්රොකාබන් විමෝචනය අවම කර පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම

Fuel magic යනු වර්තමාන වෙළෙඳපොළහි කැපී පෙනෙන ආනයන / අපනයන නිෂ්පාදනයක් වේ. Fuel magic පරිසර දූෂණය අඩුකිරීම සහ ක්ෂයවී යන ඉන්ධන සම්පත් රැකගැනීමටද අඩු ඉන්ධන පිරිවැයක් සදහා කදිම විසඳුමක් වේ. Fuel magic මගින් වායුගෝලයට මුදා හරින හයිඩ්රොකාබන් අංශු ප්‍රමාණය අවම කරයි. දහන ක්‍රියාවලිය තුළ නිකුත් කරන ලද කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය අවම කිරීම සඳහා ඇති එකම ක්‍රමය වනුයේ අඩු ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් දහනය කිරීමයි. Fuel magic මගින් එය ද ඉටු කරයි.

www.fuelmagic.net, වෙබ් අඩවිය ඉදිකිරීම් සමාගම් වල වෘත්තිකයින්, මෝටර් රථ කළමනාකරුවන්, කෘෂිකාර්මික උපකරණ සපයන්නන්, බලශක්ති උත්පාදන සමාගම්, නැව් සමාගම් සහ ආනයන හා අපනයන සමාගම්වලට Fuel magic සුපිරි ඉන්ධන ඉතිරිය පිළිබද සියලු වාසි පැහැදිලි කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලදී. 

Fuel magic දිගු කලක් භාවිතා කිරීමෙන් ලැබෙන බහු ප්‍රතිලාභ

Fuel magic මුදල්, පරිසරය සහ එන්ජිමේ ආයු කාලය වැඩි කරන එකම ඉන්ධන අතිරේක තාක්ෂණයයි. Fuel magic යනු වෙනත් ඉන්ධන අති‍රේකවලින් ලබා ගත නොහැකි විවිධාකාර වාසි ඇතිවන අද්විතීය අතිරේක තාක්ෂණයකි. Fuel magic යනු එන්ජින් හා ඉන්ධන පද්ධතියේ ලෝහමය මතුපිටට ආකර්ෂණය වන අද්විතීය විනිවිද යන සංයෝගයකි. ඉන්ධන ගබඩාව හා දහන කුටිවලට ලිහිසි කිරීම ඇතුළු සියලුම වර්ගයේ එන්ජින්වල අභ්‍යන්තර දහන ක්‍රියාවලියේදී ඉන්ධන ඉතිරිකිරීම සහ වායු විමෝචනය අවම කිරීම මගින් ඉන්ධන පිරිමැසීමේ ක්‍රියාවලිය සමඟ ඒකාබද්ධ වන විට මෙම සුවිශේෂී විනිවිද පෙනෙන ක්‍රියාකාරීත්වය සිදුවේ.

Fuel magic මඟින් දහන ක්‍රියාවලිය පිරිසිදු කරයි. එමඟින් ඉන්ධන ඉතිරිය වැඩිවීම හා නිපද වූ විමෝචනයන් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි. Fuel magic අතිරේකය දහන තැන්පතු ඉවත් කිරීමේදී පිරිසිදු ඉන්ධන දහනය සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම මගින් මෙම ගැටලුව විසඳා ගත හැකිය. එමගින් 40% සිට 20% දක්වා අඩු කර ඇත.

Fuel magic සංයුතිය ඉතා ඉහළ කාර්යක්‍ෂමතාවයක් දරයි. ඉන්ධන ඉතිරිකිරීම පමණක් නොව අවම පිරිවැයක් ලබා දෙයි. සියලු වාහන, ජනක යන්ත්‍ර සහ දාහකයන් සඳහා දෛනික භාවිතය සඳහා Fuel magic භාවිතා කළ හැකි අතර, පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් යන දෙකටම ඵලදායී වේ.

 

මුදල් ඉතිරි කර පරිසරය සුරකිමු

කාබන්මොනොක්සයිඩ් වායු විමෝචනය සියයට 75% ක්ම මෝටර් රථ වලින් සිදුවේ. අහිතකර වායු විමෝචනය නිසා නාගරික ප්‍රදේශ 50%ත් 90%ත් අතර ප්‍රමාණයකින් දූෂණය වී ඇත. වාහන වලින් සිදුවන වායු දූෂණය ඉතා අධික වේ. එම නිසා මෙම ඉන්ධන අතිරේකය මඟින්

§  වායු දූෂණය අඩු කරයි

§  නඩත්තු වියදම් අඩු කරයි.

§  ඉන්ධන සඳහා වැය කරන මුදල් ඉතිරි කරයි.

§  බලය සහ කාර්යක්‍ෂමතාවය වැඩි කරයි.

 

ඕනෑම වර්ගයක එන්ජිමක් තුල Fuel magic ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

පිස්ටන් මුහුණෙහි අධික කාබන් තැන්පතු අසම්පූර්ණ ඉන්ධන දහනය නිසා ඇතිවේ. කාබන් තැන්පත් තවදුරටත් තැන්පත්වී එන්ජිමේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු කිරීම සහ වායු විමෝචනය වැඩිවීම නිසා ඉන්ධන වැඩි වශයෙන් වැය වේ

Fuel magic සංයෝගය ද්‍රව පටලයකින් සෑදී ඇති විශේෂ ලෝහ සංයෝගයක් සහිත දහන මෝඩියක එකතුවකි. සමස්ත ඉන්ධන පද්ධතියම ලිහිසි කරන අතර ඉන්ධන ටැංකිවල වර්ධනය වන මළකඩ හා අපද්‍රව්ය ඉතා පහසුවෙන් කරයි. Fuel magic ධ්‍රැවීය සංයෝගය ලෝහවලට ආකර්ෂණය වීම නිසා එමගින් ඉන්ධන ටැංකිය ඇතුළත බිත්ති සහ දහන කුටීර මතත් ඔප දැමීමක් සිදු කරයි.

Fuel magic සංයෝජිතව ඇති විට එමගින් ඉන්ධන දහනය අඩු කරයි. එවිට එන්ජිමේ බලය වැඩිවන අතර පිස්ටන් ආඝ්‍රාණය ක්ෂණිකව සිදු කරයි. එය පිටවන වෑල්ව් වලට පෙර ආග්‍රහනය කාර්යක්ෂම කරයි. එමඟින් කාබන් විමෝචනය, පිටකරන උෂ්ණත්වය සහ කපාට වෑසීම අඩු කරයි.

§  දහනය කිරීමේ කුටිය තුළ දහන තැන්පතු ඉවත් කරයි.

§  නව තැන්පතු නිර්මාණය කිරීම අඩු කරයි.

§  ඉන්ධන ටැංකි හා පද්ධතිවල වර්ධනය වීමෙන් විඛාදනයට ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

§  කාබියුරේටර් සහ ඉන්ජෙක්ටර් පිරිසිදුව තබයි.

§  ඩීසල් එන්ජින් තුළ ඉන්ජෙක්ටර්වල අපද්‍රව්ය තැන්පතු අවම කරයි.

§  ඉන්ධන පොම්ප, කපාට, පිස්ටන්, මෘදු සහ ලිහිසි කිරීම වැඩි කරයි.

§  ඉන්ධන පද්ධතිය පිරිසිදු වන අතර හයිඩ්රොකාබන් විමෝචනය අඩු කරයි.

§  කපාට ආරක්ෂා කරයි.

§  පැරණි මෝටර් රථ එන්ජින් තුළ වායු විප්ලක අවපාත ඉවත් කරයි.

 

Fuel magic භාවිතා කරන එන්ජින් සහ පිස්ටන් වලට ඇති වාසි

පිස්ටන් වටා ඇති දුර් වර්ණ සහ කාබන් තැන්පතු සියල්ල ඉවත් කර ඔප් නංවයි. තවද Fuel magic හි අඩංගු Lubricant මගින් පිස්ටන් මෘදුව සහ ලිහිසිව ක්‍රියා කරයි. Fuel magic භාවිතා කරන සෑම එන්ජිමකම දහන කුටි පිරිසිදුව තබාගැනීම මෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද එන්ජින්වල සුපිරි කාර්යක්‍ෂමතාවය ආරක්ෂා කරන බව නිර්දේශ කර ඇත. 

ඇත්තටම ඉන්ධන ඉතිරියක් තිබේද?

ඉන්ධන අතිරේකයන් අතර Fuel magic අද්විතීයයි. මෙම සංයෝගය මගින් පූර්ණ දහනයක් ඇති කරන අතර එමගින් ඝර්ෂණය අඩු කරයි එහි ප්‍රතිලාභයක් වශයෙන් ඉන්ධන ඉතිරිය වැඩි කරයි. Fuel magic සුසංයෝගයෙන් ඩීසල් ඉන්ධන වල අඩංගු සල්ෆර් සංයුතිය බෙහෙවින් අඩු වන අතර ජෛව ඩීසල් ද ඇතුළුව සියලුම වර්ගයේ ඩීසල් පෙට්‍රල් සමග කාර්යක්‍ෂමව කටයුතු කළ හැකිය.

Fuel magic අධි සාන්ද්‍රිත වන අතර අණුක මට්ටමින් සංකලනය වේ. ට්‍රරක් රථ සහ බෝට්ටු සඳහා සැලකිය යුතු ඉන්ධන ඉතිරියක් ලබා දෙයි.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉන්ධන මගින් 8% ක් සාමාන්‍යක ඉන්ධන ඉතිරියක් වැඩි කර ඇත. ලෝකයේ සමහර කලාප වල ඉන්ධන වල තත්ත්වය මත දහන තැන්පතු වැඩි වශයෙන් තැන්පත් වන අතර එම කලාප වල 10% සිට 20% දක්වා ඉතිරි කර ඇත. Fuel magic මගින් මෙම කලාපවල ඉන්ධන වල වැඩි වශයෙන් දහන තැන්පතු ඉවත් කරයි එ මගින් ජනක යන්ත්‍ර වල කම්පන හා ශබ්ද මට්ටම් විශාල ලෙස අඩු වී ඇත. Fuel magic ඉන්ධන තැන්පතු පුළුස්සා දමනු ලබයි. ට්‍රක් රථ සහ බස්රථ වල ඉන්ධන කාර්යක්‍ෂමතාව ඉහළ නැංවිමට Fuel magic වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරයි. මෙමගින් ලබා දෙන අමතර බලය මගින් කදුනැගීම ඉතා පහසු කරයි. ඉදි කිරීමේ උපකරණවලට හා බර යන්ත්‍ර සඳහා වැඩි බලයක් ලබාදෙයි.

අනගි ප්‍රතිඵල සඳහා ඔබ ඉන්ධන එකතු කරන සෑම වාරයකදීම ඔබේ තෙල් ටැංකියට Fuel magic එකතු කරන්න. මෙම ඉන්ධන අතිරේකය මගින් ඉන්ධන ඉතිරිය පමණක් 10%ත් 20%ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඔබට ලබාදෙයි.

 

වඩා කාර්යක්‍ෂම ඉන්ධන ඉතිරිකිරීම් වලට අමතරව දහන අවශේෂ ඉවත් කිරීම සහ ලිහිසි තෙල් එකතු කිරීම Fuel magic අතිරේකය එක් කිරිම මගින් දහන ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත් කරයි.

Fuel magic ඉන්ධන ටැංකි විඛාදනය වළක්වන අතර ඇල්ගී, ඩීසල් ටැංකි හා ගෑස් ටැංකි වල වර්ධනය වීම වළක්වයි.

ට්‍රරක් රථ, බස්රථ, ඉදි කිරීම් වාහන, ගොවි උපකරණ සහ මෝටර් රථ වල මෙහෙයුම් පිරිවැය විශාල වන අතර ඒ සදහා ඩීසල් සහ ඉන්ධන පිරිවැය අධික වේ. Fuel magic භාවිතයෙන් නැවත ඉන්ධන ගබඩා කිරීම සඳහා අඩු පිරිවැයක් දරයි, සියලු වර්ගවල ඩීසල් එන්ජින් සඳහා ඉන්ධන පිරිවැය අවම කිරීම හා ඉතා දිගු කාලයක් පුරා ධාවනය කරවීම. අඩු ප්‍රතිසංස්කරණයන් ඇතිව අවම නඩත්තු කිරීමකින් හා මැනිය හැකි දිගුකාලීන ඉතිරියක් ඇති කරනු ඇත. මෙ මගින් ට්‍රරක් රථ හා සමුද්‍ර ඉන්ධන ගබඩා සදහා අද්විතීය දිගුකාලීන වාසි ලබා දෙයි.

එක්සත් ජනපදයේ ඩීසල් ඉන්ධන පිරිවැය 8% ක් වේ. Fuel magic බෝතලයකින් ඉන්ධන ඉතිරිය වැඩි කර එහි පිරිවැය කිහිප ගුණයකින් අඩු කරයි. Fuel magic ඩීසල්, පෙට්‍රල් ඉන්ධන අතිරේකයන් අතර අද්විතීයයි. Fuel magic මගින් බලශක්තිය ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි අතර ඔබේ එන්ජිමට දිගුකාලීනව භාවිතයේදී ඉන්ධන ඉතිරි කරගත හැකි අතර අමතර වාසි රැසක් ද ලබාදෙයි.

කාබන්, හයිඩ්රජන් හා ඔක්සිජන් පමණක් අඩංගු සංයෝග වලින් Fuel magic නිර්මාණය වේ. ඉන්ධන වල අමතර ඇල්කොහොල්, සල්ෆර් හෝ ලෝහමය සංයෝග පවතී.

Fuel magic ලෝක ඉන්ධන ප්‍රඤප්තිය  [Worldwide Fuel Charter]විසින් සකස් කරන ලද ප්‍රමිතීන්ට අනුව සියලු එන්ජින් සඳහා ආරක්ෂිතව සකසා ඇත.

මෙම ඉන්ධන අතිරේකය ඩීසල් මෝටර් රථ සහ Common rail එන්ජින්වල භාවිතා කිරීම සඳහා අඩු සල්ෆර් අන්තර්ගත අවශ්‍යයතාවන්ට අනුකූල වේ.  EPA Registry # 207120001

Fuel magic යනු එය භාවිතා කිරීමට ඔබ ගෙවනු ලබන මුදල ඉතිරි කිරීමකි. එන්ජිමට වැඩි බලයක්, අඩු වායු විමෝචනයක්, අවම නඩත්තුවක් සහ එන්ජිමට වැඩි ආයුකාලයක් වැනි වාසීන් පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් එන්ජින් යන දෙවර්ගයෙන්ම ලබා ගත හැකිය. MPG වැඩිවීමත් සමඟම Fuel magic මගින් එන්ජිමට නව ජීවයක් ලබා දෙයි. 

Fuel magic ඉන්ධන ඉතිරිකිරීම සඳහා එකවරම පියවර 3ක් ඉටු කරයි:

§  ඉන්ධන දහනය වැඩි දියුණු කිරීම හා එන්ජිමට වැඩි බලයක් හා අඩු විමෝචනයන් සමඟ වැඩි බලයක් නිර්මාණය කරයි.

§  දහන කුටිය ඇතුලත සිට දහන තැන්පත් ඉවත් කිරිම හා එන්ජින් කාර්යක්‍ෂමතාව වැඩි කිරීම

§  දහන කුටිය සහ ඉන්ධන පද්ධතියේ ලිහිසි බව වැඩි කිරීම හා ඉන්ධන ඝණත්වය අඩු කිරීම

.

Fuel magic ඩීසල් ඉන්ධන සමඟ හොඳින් ක්‍රියා කරන අතර විදුලි ජනක යන්ත්‍ර, ඩීසල් ට්‍රරක් රථ සහ කුඩා වාහන වල විශාල ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ගත හැක. 

 

අතිරේක ප්‍රතිලාභ:

Fuel magic මගින් ගබඩා කර තැබිය හැකි ඉන්ධනවල දහන ශක්තිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා උපකාර කරයි. කෘෂි උපකරණ, ඉදිකිරීම් උපකරණ, බෝට්ටු, යතුරු පැදි, මෝටර් රථ සහ අනෙකුත් උපකරණ සඳහා මෙය ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය.  Fuel magic සමස්තයක් වශයෙන් මුළු ඉන්ධන පද්ධතිය පුරාම මෙන්ම භූගත ගබඩා ටැංකි තුළදීද විඛාදනය වැළැක්වීම සිදු කරයි.

Fuel magic මගින් ස්වයංවමෝචනය සිදු වන අතර එය ඉන්ධන පිරිපහදු කිරීම සඳහාද EPA විසින් අනුමත කර ඇත. EPA Registry # 207120001. Fuel magic කාබන්, හයිඩ්රජන් හා ඔක්සිජන් පමණක් අඩංගු සංයෝග වලින් සෑදී ඇත අතර සියලු එන්ජින් සඳහා ආරක්ෂිතවේ.

බෝට්ටු, මෝටර් රථ වල ඉන්ධන ඉතිරිය සහ ඩීසල් වාහන සැහැල්ලු ට්‍රරක් රථවල ඩීසල්, පෙට්‍රල් ඉතිරිය සඳහා Fuel magic භාවිතා කිරිම යෝග්‍යවේ.

 

Fuel magic ලෝක ඉන්ධන ප්‍රඤප්තිය හා EPA ප්‍රමිති සහ මාර්ගෝපදේශ වලට අනුකූලවේ

ෆෝඩ් මෝටර් සමාගම, කමින්ස් ඩීසල්, ජෙනරල් මෝටර්ස් කෝපරේෂන්, කැටපිලර් ඉන්කෝපරේෂන්, ඩෙට්රොයිට් ඩීසල් කෝපරේෂන්, මිට්සුබිෂි ෆීසෝ, ට්‍රැවල් ඔෆ් ඇමරිකා ඉන්කෝපරේෂන් ඉන්කෝපරේටඩ්, ස්විෆ්ටර් පවර්ටේ්රන් කෝපරේෂන් සහ 70කට අධික සාමාජික සංඛ්‍යාවක් සිටින මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය විසින් 1998දී ඉන්ධන ප්‍රමිති අවශ්‍යතා වැඩිදියුණු කිරීම හා වාහන අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි ලෝකය පුරා ඉන්ධන වල ගුණාත්මකතාවය ඇති කිරීම සඳහා ලොව පුරා ඉන්ධන ප්‍රඤප්තිය නිර්මාණය කරන ලදී. ලෝක ව්‍යාප්ත ඉන්ධන ප්‍රඤප්තිය මගින් සකස් කරන ලද මාර්ගෝපදේශ ස්ථාපනය කිරීම නිසා මෝටර් රථ එන්ජින් සඳහා අතිරික්ත හා ඉන්ධන යෝග්‍යතාව නිර්ණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සරල කර ඇත.

Fuel magic යනු ලෝක ව්‍යාප්ත ඉන්ධන ප්‍රඥප්තිය විසින් සකස් කරන ලද ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සියලු එන්ජින් සඳහා ආරක්ෂිතවේ. Fuel magic කාබන්, හයිඩ්රජන් සහ ඔක්සිජන් අඩංගු සංයෝග වලින් සැදුම් ලද්දකි.

Fuel magic සංයෝගය EPA මගින් "ඉන්ධන සඳහා" බෙහෙවින් සමාන බවට වර්ගීකරණය කර ඇති අතර එය එතනෝල්, ජෛව ඉන්ධන සහ අඩු සල්ෆර් ඩීසල් පෙට්රල් ඇතුළු සියලුම මුදා නොගත් ඉන්ධන සදහා භාවිතා කළ හැකිය. EPA Registry # 207120001

මෙම ඩීසල් පෙට්‍රල් සංයෝගය ඩීසල් මෝටර් රථ සහ Common rail එන්ජින්වල භාවිතා කිරීම සඳහා අඩු සල්ෆර් අන්තර්ගත අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වේ. Fuel magic අඩු සල්ෆර් ඩීසල්, ජෛව ඩීසල්, භූගත ඉන්ධන සහ එතනෝල් ඉන්ධන ඇතුළු සියළු ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් සදහා ඵලදායීවේ